Marknadsföring i sociala medier

7 bästa metoder för datainsamling på sociala medier

Sociala medier har blivit en oumbärlig marknadsföringskanal för företag av alla storlekar i dagens digitala era, som mer än hälften av världens befolkning sysselsätter det.

För att lyckas måste företag samla in och analysera sociala mediedata, så att de kan få insikter om sin målgrupp, identifiera trender och mönster och optimera sina sociala mediekampanjer för bättre resultat.

Det kan dock vara utmanande för företag att samla in och analysera rätt data effektivt.

Det är därför vi har sammanställt den här artikeln och diskuterar de bästa metoderna som är utformade för att förenkla datainsamlingsprocessen, förbättra datakvaliteten och få värdefulla insikter för att optimera marknadsföringsstrategier för sociala medier.

Innehållsförteckning:

Definiera dina mål och sätt upp mål för datainsamling

Innan du påbörjar din datainsamling måste du definiera dina mål och bestämma vad du vill uppnå.

Fråga dig själv: Vilka är dina affärsmål? Vilka är dina marknadsföringsmål för sociala medier? Vilken information behöver du för att uppnå dessa mål? Den här övningen hjälper dig att identifiera vilken typ av data du behöver samla in och de mätvärden du bör spåra.

Efter att ha definierat dina mål måste du sätta upp mätbara mål.

Dessa är specifika, genomförbara och har en definierad tidslinje. Detta låter dig övervaka framstegen och avgöra om du når dina mål. Till exempel, om ditt mål är att öka din sociala medieföljare, kan ett specifikt, uppnåeligt, definierat mål vara att öka ditt antal följare med 20 % inom sex månader.

Slutligen, ställ in nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) för att hjälpa till att mäta framsteg mot dina mål. KPI:er kan användas för att spåra olika aspekter av dina sociala mediers prestanda, såsom engagemang, räckvidd, webbplatstrafik och konverteringar. När du anger KPI:er är det viktigt att välja mätvärden som stämmer överens med dina mål och som är relevanta för din verksamhet.

Alla sociala medieplattformar är inte skapade lika, och du måste identifiera vilka plattformar som är mest relevanta för ditt företag.

Tänk på din målgrupp, affärsmål och marknadsföringsmål när du väljer vilka plattformar du ska samla in data från. Om du riktar dig mot en B2B-publik kan LinkedIn vara mer relevant än TikTok. Alternativt, om du är ett visuellt företag som ett klädmärke eller en fotograf, kan Instagram vara en mer relevant plattform att fokusera på.

Dina mål (som diskuterats ovan) kommer också att påverka vilken plattform du samlar in data från.

Om ditt affärsmål är att öka engagemanget kan spårning av gilla-markeringar, kommentarer och delningar vara mer relevant på en plattform som Facebook eller Twitter. Alternativt, om du vill spåra publiktillväxt, kan spårning av följare och intryck på Instagram vara mer relevant.

Ett API (Application Programming Interface) är en uppsättning protokoll, verktyg och rutiner för att bygga mjukvaruapplikationer.

Se även  Twitter för att stänga av revy, integrerat nyhetsbrev

Sociala medieplattformar har sina egna API:er som tillåter utvecklare att komma åt deras data och använda dem för att skapa tredjepartsapplikationer eller integrationer. Dessa erbjuder företag en strömlinjeformad och automatiserad metod för datainsamling.

Genom att använda API:er för sociala medier kan du enkelt automatisera din datainsamlingsprocess. API:er kan samla in realtidsdata, spåra specifika mätvärden och till och med automatisera åtgärder som att lägga upp innehåll för att göra en mer datadriven kundupplevelse. Detta hjälper till att spara tid och resurser, samtidigt som du får mer exakta och uppdaterade insikter.

Implementera datavalidering och datarensningstekniker

Datavalidering är processen för att säkerställa att data är korrekta, konsekventa och relevanta.

Datarensning, å andra sidan, innebär att identifiera och korrigera fel eller inkonsekvenser i datan. Båda teknikerna är avgörande för att säkerställa datakvalitet och fatta datadrivna beslut.

Företag kan först upprätta en serie riktlinjer för att säkerställa att den data de samlar in från sina sociala medier är av hög kvalitet. Dessa inkluderar:

 • Övervaka data regelbundet: Regelbunden övervakning av data kan hjälpa till att identifiera fel eller inkonsekvenser och korrigera dem snabbt.
 • Håll data uppdaterad: Föråldrad data kan vara vilseledande och göra det svårt att fatta korrekta beslut. Det är viktigt att hålla data uppdaterad för att säkerställa att den förblir relevant.

När dessa väl är etablerade finns det flera datavaliderings- och datarensningstekniker som företag kan använda:

 • Fältvalidering: Kontrollera formatet, intervallet och typen av data som anges i ett fält. Till exempel kontrollera att ett datum skrivs in i rätt format.
 • Dataprofilering: Analysera data för att identifiera mönster och extremvärden, och använd sedan informationen för att identifiera fel eller inkonsekvenser.
 • Dataanalys: Dela upp data i mindre komponenter, som att separera ett fullständigt namn i för- och efternamn.
 • Dubblettdetektering: Identifiera och ta bort dubbletter av data, vilket kan skeva analysen och leda till felaktiga resultat.
 • Datanormalisering: Standardisera data till ett gemensamt format, vilket gör det lättare att jämföra och analysera.

Säkerställ datasekretess och säkerhet

Med växande allmänhetens oro för användningen av personlig information kan insamling och lagring av sociala medier-data utgöra integritets- och säkerhetsrisker, särskilt när man hanterar känslig personlig information – risker som obehörig åtkomst, dataintrångoch missbruk av data.

Om något av dessa inträffar kan det innebära allvarliga konsekvenser för företag och deras kunder, såsom kreditkortsbedrägerier eller identitetsstöld. Det kan sannolikt få juridiska konsekvenser för att inte skydda känsliga uppgifter. Det är därför du säkerställer att dina datainsamlingspolicyer följer bästa praxis för dataskydd.

För att skydda känsliga uppgifter bör företag vidta följande steg:

 • Begränsa åtkomst: Ge endast åtkomst till data till anställda eller teammedlemmar som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta hjälper till att säkerställa att endast auktoriserade personer kan komma åt och använda uppgifterna.
 • Kryptera data: Data och e-postkryptering kan hjälpa till att skydda data från obehörig åtkomst eller stöld. Kryptering omvandlar data till en kodad form som endast kan läsas med en dekrypteringsnyckel. Detta gör det svårare för obehöriga användare att komma åt eller använda data.
Se även  Julhelger och idéer för nyhetsbrev — 2022
pgp-dekryptering förklaras
 • Använd säkra lösenord: Säkra lösenord kan förhindra obehörig åtkomst till sociala mediekonton eller datalagringssystem. Ett starkt lösenord bör vara minst 12 tecken långt, innehålla en blandning av stora och små bokstäver, siffror och symboler, och bör inte innehålla någon personlig information.
 • Övervaka aktiviteten: Regelbunden övervakning av dataåtkomst och aktivitet kan hjälpa till att identifiera och förhindra säkerhetsintrång eller obehörig åtkomst och kan göras med säkerhetsprogramvara eller manuella kontroller.
 • Använd brandväggar och antivirusprogram för att skydda mot cyberattacker: Brandväggar och antivirusprogram kan hjälpa till att upptäcka och förhindra cyberattacker, som skadlig programvara eller virus, som kan äventyra datasäkerheten. Viktigt,
 • Säkerhetskopiera data regelbundet för att förhindra förlust i händelse av ett säkerhetsbrott eller dataförlust: Du borde göra säkerhetskopiering av data regelbundet och lagra dessa säkerhetskopierade data på en säker plats.
 • Använd säker molnlagring eller datalagringssystem för att skydda mot obehörig åtkomst: Molnlagring eller datalagringssystem bör vara säkra och ha starka åtkomstkontroller för att förhindra obehörig åtkomst.
 • Utbilda anställda i bästa praxis för datasäkerhet och integritet: Alla anställda bör utbildas i vikten av datasäkerhet och integritet, och de åtgärder som företaget vidtar för att skydda känslig data.

Analysera och visualisera data

När du har sett till att du har samlat in rätt data, den är av hög kvalitet och säkerställer att den är integritetskompatibel, är det dags att analysera och visualisera denna data så att du kan få handlingskraftiga insikter som kommer att driva tillväxten.

Denna process hjälper företag att få värdefulla insikter om kundernas beteende, preferenser och sentiment, som alla direkt kan driva beslutsfattande mot att fatta lönsamma beslut.

För att på bästa sätt få fram dessa insikter från dina data, föreslår vi att du använder dessa dataanalystekniker:

 • Sentimentanalys: Sentimentanalys är processen för att analysera sociala mediers data för att bestämma den övergripande känslan av ett meddelande eller inlägg. Detta kan hjälpa företag att mäta kundernas känslor för deras varumärke eller produkter.
 • Analys av sociala nätverk: Analys av sociala nätverk tittar på relationerna mellan användare av sociala medier och identifierar mönster i hur de interagerar, vilket kan hjälpa företag att identifiera viktiga påverkare eller förespråkare för deras varumärke.
 • Innehållsanalys: Innehållsanalys tittar på innehåll i sociala medier för att identifiera ämnen, teman eller nyckelord. Detta hjälper till att förstå vilka ämnen som är mest relevanta för deras kunder och kan inspirera framtida innehållsidéer och kampanjer.

Och slutligen, när du har analyserat din data måste du presentera den på ett enkelt, engagerande och lättläst sätt. Detta är särskilt viktigt för styrelsemöten och när du visar effektiviteten av alla ändringar du genomför. Gör detta genom att:

 • Att hålla det enkelt: Använd tydliga, enkla diagram och grafer för att presentera data som är lätt att förstå och tolka.
 • Fokusera på de viktigaste insikterna: Markera de viktigaste insikterna eller fynden och undvik att överväldiga din publik med för mycket information.
 • Använda bilder effektivt: Använd bilder för att förmedla nyckelpunkter och göra data mer engagerande och tillgänglig.
 • Ge sammanhang: Det är lätt att förbise, men se till att ge sammanhang för data som presenteras, till exempel tidsperioden eller den sociala medieplattform som analyseras.
Se även  Optimeringsstrategier för sociala medier - 7 praktiska tips för att optimera sociala medier

När data har analyserats och visualiserats är det dags att agera utifrån vad data säger.

För marknadsföring på sociala medier ger dessa datainsikter sannolikt direkta, handlingsbara råd om processer som:

 • Identifiera de mest effektiva typerna av innehåll: Genom att analysera vilka typer av innehåll som får mest engagemang kan företag optimera sin innehållsstrategi för att skapa mer effektiva inlägg.
 • Identifiera de bästa tidpunkterna att posta: Genom att analysera när användare av sociala medier är mest aktiva kan företag optimera tidpunkten för sina inlägg för maximalt engagemang.
 • Identifiera de mest effektiva sociala medieplattformarna: Genom att analysera vilka sociala medieplattformar som genererar mest engagemang kan företag fokusera sina ansträngningar på de plattformar som är mest effektiva för att nå sin målgrupp.
 • Identifiera de mest effektiva annonserna i sociala medier: Genom att analysera resultatet för annonser i sociala medier kan företag optimera sina annonsutgifter och skapa mer effektiva annonser.

När du har identifierat särskilda optimala processer som dessa, gör dessa ändringar i din sociala mediekampanj.

Du kommer att fatta datadrivna, informerade beslut, som sannolikt kommer att leda till lönsamma förändringar av dina KPI:er och hjälpa dig att nå dina mål (som diskuterats tidigare i den här artikeln).

Det sista steget är att upprepa denna process på obestämd tid.

När du har implementerat dina ändringar, samlat in ny data och analyserat den, kan du sedan jämföra den med din tidigare datauppsättning för att identifiera effektiviteten av alla ändringar du implementerat. Skölj och upprepa denna process så får du en effektiv, mätbar och lönsam process för datainsamling av sociala medier.

Digital marknadsföringskampanj

Takeaway

Om det görs på rätt sätt kan insamling av sociala medier vara relativt enkel. Det handlar om att följa de 7 stegen som vi har beskrivit här, och sedan formulera dina egna interna standardförfaranden.

När du har gjort detta, och upprepat cykeln flera gånger, kommer du att tycka att insamling, analys, visualisering och implementering av sociala medier är en stimulerande, engagerande och lönsam komponent för att driva ditt företag.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button