Marknadsföring i sociala medier

De utmaningar som B2B Influencer Marketing står inför idag

Lästid: 6 minuter

Influencer-marknadsföring har blivit ett allt mer populärt och effektivt sätt för företag att nå och engagera sig i sin målgrupp. Medan influencer marketing traditionellt har varit mer populärt inom B2C-området, omfamnas den nu även av B2B-företag. Men B2B influencer marketing kommer med sin egen uppsättning utmaningar som måste åtgärdas för att bli framgångsrik.

RELATERAD: 10 övertygande B2B Influencer Marketing-statistik för 2023

B2B Influencer Marketing Utmaningar

En av de största utmaningarna för B2B-marknadsföringsledare med influencer marketing är att hitta rätt influencers att arbeta med. Inom B2C-området är influencers ofta kändisar eller sociala mediepersonligheter med stora följare. Men inom B2B-området är definitionen av en influencer mycket bredare och kan inkludera branschexperter, tankeledare och till och med nöjda kunder. Det kan vara utmanande att identifiera och utvärdera potentiella B2B-influencers, eftersom de kanske inte har samma nivå av synlighet eller sociala medier som följer som B2C-influenser.

En annan utmaning är att mäta effektiviteten av influencer-kampanjer. I B2C-området är det relativt enkelt att spåra framgången för en influencer-kampanj baserat på mätvärden som försäljning, webbplatstrafik och engagemang i sociala medier. Men i B2B-området är försäljningscykeln ofta längre och mer komplex, vilket gör det svårare att direkt tillskriva försäljning till en influencer-kampanj. Detta kan göra det utmanande för B2B-marknadsföringsledare att motivera investeringen i influencer marketing.

Ytterligare utmaningar inkluderar:

Säkerställa efterlevnad av regelverk: B2B influencer marketing omfattas av samma regler som andra former av marknadsföring, såsom Federal Trade Commissions (FTC) riktlinjer för rekommendationer och vittnesmål. Det är viktigt för B2B-företag att se till att deras influencer-kampanjer följer dessa regler för att undvika juridiska problem.

Hantera flera intressenter: B2B influencer marketing involverar ofta att arbeta med flera intressenter, såsom marknadsföringsteam, säljteam och externa influencers. Att samordna och hantera dessa intressenter kan vara en utmaning, eftersom det kräver effektiv kommunikation och samarbete.

Säkerställa äktheten av influencer-partnerskap: B2B influencer marketing bygger på förtroende och trovärdighet. Det är viktigt för B2B-företag att se till att deras influencer-partnerskap är autentiska och inte bara uppfattas som ett sätt att marknadsföra produkter eller tjänster. Detta kan vara utmanande, eftersom influencers kan ha flera partnerskap och det kan vara svårt att veta om deras rekommendationer är äkta eller helt enkelt drivna av en önskan att marknadsföra en viss produkt eller tjänst.

Inkludera influencer marketing i den övergripande marknadsföringsstrategin: B2B influencer marketing bör inte ses som en fristående taktik, utan snarare som en del av den övergripande marknadsföringsstrategin. Detta kan vara utmanande, eftersom det kräver att man samordnar insatser för influencer-marknadsföring med andra marknadsföringsaktiviteter och att man ser till att influencer-kampanjer är i linje med de övergripande affärsmålen och målen. Det kan också vara svårt att integrera influencer marketing-mått med andra marknadsföringsmått för att få en komplett bild av effektiviteten i den övergripande marknadsföringsstrategin.

Mike Allton är värd för ett VIP Influencer-evenemang på House of Blues för Agorapulse.

B2B Influencer Marketing Solutions

Trots dessa utmaningar kan B2B influencer marketing vara ett effektivt sätt för företag att nå och engagera sig i sin målgrupp.

Se även  Här är vad du måste veta om dina juridiska rättigheter som frilansare

Influencer Marketing Platforms

Ett sätt som företag tar sig an utmaningen att hitta rätt influencers på är genom att använda influencer-marknadsföringsplattformar och byråer. Dessa plattformar och byråer kan hjälpa företag att identifiera och utvärdera potentiella influencers, samt hantera och spåra framgången för influencer-kampanjer.

Exempel på B2B Influencer Marketing-plattformar inkluderar:

Uppflytande: Uppflytande är en influencer-marknadsföringsplattform som hjälper företag att upptäcka, samarbeta och mäta effekten av influencer-marknadsföringskampanjer. Plattformen innehåller funktioner som en influencer-sökmotor, kampanjhanteringsverktyg och analys- och rapporteringsmöjligheter.

AspireIQ: AspireIQ är en influencer-marknadsföringsplattform som hjälper företag att identifiera och engagera sig med influencers inom en mängd olika branscher. Plattformen innehåller funktioner som en influencer-databas, verktyg för att skapa innehåll och analys- och rapporteringsmöjligheter.

Klear: Klear är en influencer-marknadsföringsplattform som hjälper företag att upptäcka och utvärdera influencers baserat på deras räckvidd, engagemang och inflytande. Plattformen innehåller funktioner som en influencer-sökmotor, kampanjhanteringsverktyg och analys- och rapporteringsmöjligheter.

Traackr: Traackr är en influencer-marknadsföringsplattform som hjälper företag att identifiera och engagera sig med influencers inom en mängd olika branscher. Plattformen innehåller funktioner som en influencer-sökmotor, kampanjhanteringsverktyg och analys- och rapporteringsmöjligheter.

Vig: Vig är en CRM-plattform (customer relation management) som kan användas för att hantera influencer-marknadsföringsinsatser. Plattformen innehåller en mängd olika verktyg och funktioner som kan hjälpa företag att upptäcka, utvärdera och engagera sig med influencers för att driva tillväxt och engagemang.

Ett av de viktigaste sätten att Nimble kan användas för influencer-marknadsföring är att tillhandahålla en centraliserad plats för att hantera och spåra interaktioner med influencers. Plattformen tillåter företag att lagra kontaktinformation, sociala medieprofiler och kommunikationshistorik på ett ställe. Detta kan vara särskilt användbart när man arbetar med ett stort antal influencers, eftersom det gör det möjligt för företag att snabbt och enkelt komma åt den information de behöver för att effektivt engagera sig med influencers.

Se även  Optimeringsstrategier för sociala medier - 7 praktiska tips för att optimera sociala medier

Nimble kan också användas för att automatisera påverkansuppsökande och kommunikation. Till exempel kan företag använda plattformen för att skapa och skicka personliga e-postmeddelanden till influencers och ställa in påminnelser för uppföljningar. Dessutom kan företag använda Nimble för att spåra prestandan för sina influencer-kampanjer genom att logga aktiviteter, såsom klickfrekvenser, och logga resultaten i kontaktens register.

En annan viktig funktion är Nimbles förmåga att analysera effektiviteten av influencer-marknadsföringsinsatser, baserat på informationen som lagras i plattformen. Detta hjälper företag att spåra framstegen i sina kampanjer, mäta effekten av deras ansträngningar och identifiera vilka influencers som är mest effektiva för att driva engagemang och räckvidd.

Det finns flera fördelar med att använda influencer-marknadsföringsplattformar för B2B-företag.

  • Effektiv identifiering och utvärdering av influencers: Influencer-marknadsföringsplattformar kan hjälpa B2B-företag att snabbt och enkelt identifiera och utvärdera potentiella influencers baserat på faktorer som branschexpertis, räckvidd och engagemang. Detta kan spara tid och resurser som annars skulle läggas på att manuellt söka efter och utvärdera influencers.
  • Effektiviserad kampanjhantering: Influencer-marknadsföringsplattformar kan också hjälpa B2B-företag att effektivisera processen för att hantera influencer-kampanjer. Detta kan inkludera uppgifter som att förhandla om villkor, skapa och distribuera innehåll och spåra framgången för kampanjer.
  • Förbättrad analys och rapportering: Influencer-marknadsföringsplattformar tillhandahåller ofta avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter, vilket kan hjälpa B2B-företag att bättre förstå effekten av deras influencer-kampanjer. Detta kan inkludera mätvärden som webbplatstrafik, engagemang i sociala medier och generering av potentiella kunder.

Mikro-influencers

Förutom att använda influencer marketing plattformar och byråer finns det några andra trender och utvecklingar inom B2B influencer marketing som är värda att notera. En trend är användningen av mikroinfluencers, eller influencers med ett mindre men mycket engagerat följare. Mikroinfluencers kan vara särskilt effektiva inom B2B-området, eftersom de ofta har en djup förståelse för en specifik bransch eller nisch och kan ge värdefulla insikter och rekommendationer till sina följare.

Employee Advocacy

En annan trend är användningen av medarbetarstödsprogram, som innebär att ge anställda möjlighet att dela företagsinnehåll och agera som påverkare på sociala medier. Employee advocacy kan vara ett effektivt sätt för B2B-företag att nå och engagera sig i sin målgrupp, eftersom anställda ofta har en stark personlig koppling till företaget och kan ge autentiska och trovärdiga rekommendationer.

Easy-Advocacy.comdrivs av Agorapuls, är en plattform som är utformad för att hjälpa företag att hantera program för anställdas påverkan. Employee advocacy innebär att ge anställda möjlighet att dela företagsinnehåll och agera som påverkare på sociala medier. Att använda Easy-advocacy.com kan ge flera fördelar för företag som vill utnyttja anställdas opinionsbildning.

Se även  4 typer av influencer-marknadsföringskampanjer för små budgetar

En fördel med att använda Easy Advocacy är att det kan hjälpa företag att spara tid och resurser. Istället för att manuellt behöva spåra och mäta anställdas påverkansarbete, tillhandahåller Easy Advocacy verktyg och analyser för att automatisera och effektivisera processen. Detta kan göra det möjligt för företag att fokusera på andra viktiga uppgifter samtidigt som de effektivt hanterar sitt program för medarbetarnas påverkan.

En annan fördel med att använda Easy Advocacy är att det kan hjälpa företag att öka räckvidden och effekten av deras ansträngningar för att påverka anställda. Plattformen innehåller funktioner som anpassningsbara innehållsbibliotek och analyser som kan hjälpa företag att förstå vilka typer av innehåll som är mest effektiva för att driva engagemang och räckvidd. Detta kan göra det möjligt för företag att skräddarsy sina ansträngningar för att inrikta sig på sin målgrupp.

Slutligen kan användningen av Easy Advocacy hjälpa företag att bygga upp förtroende och trovärdighet hos sina målgrupper. Anställda har ofta en stark personlig koppling till företaget och kan ge autentiska och trovärdiga rekommendationer till sina följare. Genom att utnyttja anställdas opinionsbildning kan företag utnyttja detta förtroende och trovärdighet för att bygga starkare relationer med sina kunder och framtidsutsikter.

Sammantaget kan användningen av Easy Advocacy ge många fördelar för företag som vill utnyttja anställdas opinionsbildning som en del av sina marknadsföringsinsatser. Genom att effektivisera hanteringen av program för medarbetarnas påverkan, öka räckvidden och effekten av medarbetarnas påverkansarbete, och bygga förtroende och trovärdighet hos målgrupper, kan Easy Advocacy hjälpa företag att effektivt utnyttja kraften i medarbetarnas påverkansarbete.

Sammanfattningsvis presenterar B2B influencer marketing sin egen uppsättning utmaningar, inklusive att hitta rätt influencers och mäta effektiviteten i kampanjer. Men genom att använda influencer-marknadsföringsplattformar och byråer och hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen, kan B2B-marknadsföringschefer effektivt ta itu med dessa utmaningar och utnyttja kraften i influencer-marknadsföring för att nå och engagera sig i sina målgrupper.

Om du letar efter mer personlig hjälp med att implementera ett influencer-marknadsföringsprogram inom ditt företag, eller kanske du vill boka en keynote eller workshop om influencer marketing för ditt event, låt oss prata.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button